• הצורך בתקשורת דיגיטלית מהירה ואמינה גדל עם השנים וכיום מערכות תקשורת מודרניות צריכות לדעת להתמודד עם קשיים אלו בעת העברת המידע. עיבוד אותות ספרתיים במקמ”ש סטנדרטי המבוסס על QAM (Quadrature Amplitude Modulation) דורש התמודדות עם קשיים שונים בערוץ הקליטה. המכשולים בניתוח ספרתי בערוץ הקליטה לרוב מורכבים בעיקר מרעשים, סטיות פאזה ותדר ועיוותים שונים בערוץ הקליטה. בנוסף שימושים בשיטות שונות של אינטרפולציה מגדילות את הזמן שנדרש על מנת לנתח את האות....
  • בפרויקט זה דנו באנטנת טלאי מלבנית, הצגנו את המודל התיאורטי העומד בבסיס התכנון של האנטנה והראנו שעל פי המבחן הניסויי האנטנה המתקבלת איננה אופטימלית הן מבחינת ההספק המועבר והן מבחינת תדר התהודה. בחנו את ההשפעה של שינוי פרמטרים פיזיים והחלטנו להתמקד אך ורק בשינוי נקודת ההזנה ואורך ההתקן. הצענו את אלגוריתם הגרדיאנט 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡 ככלי למציאת הגדלים האופטימליים במספר מינימאלי של סימולציות. וכך למעשה אימנו מספר רב של אנטנות. על...
  • A novel direction finding (DF) antenna is presented. The antenna uses interferometry with the three low-order circular phase-modes (CPMs) (-1, 0, +1) to estimate the directio-of-arrival (DOA) of a received microwave signal both in Azimuth and Elevation in the frequency range of 9-15[GHZ]. The antenna consists of two structures positioned one above the other: A bi conical dipole antenna and a novel two ports waveguide feed forming left and right...
    Categories: