• מטרת הניסוי היא להציג לסטודנטים את עקרונות הפעולה של ערוץ תקשורת ספרתי
  קוהרנטי כדי לעורר אצלם התעניינות בנושא ולעזור בבחירת קורסים מתקדמים בעתיד. כדי
  לפשט את ההסברים, נתייחס רק לתקשורת בעלת גל נושא בודד ולא נגע בנושאים
  מתקדמים כגון אפנון OFDM ושימוש באנטנות מרובות (MIMO).

 • - Learning about the working principles of antenna-arrays
  - Understanding antenna parameters
  - Designing antenna-arrays
  - Simulation of antenna-arrays
  - Measurement of antenna-arrays radiation-patterns

 • All communication systems use power amplifiers for transmission purposes. The purpose of the experiment is to become familiar with an algorithmic method called digital pre-distortion that aims to address the nonlinearity of these amplifiers and thereby improve the efficiency of the transmission chain.

  The experiment is based on an Intel WiFi card whose performance will be tested using sophisticated Keysight testing equipment. The algorithm for correcting the distortions will be implemented with the help of MATLAB software.

 • 1. Deep understanding of the topics learned in the “Introduction to Digital Communications” course.
  2. Demonstrate and present of topics above using computer simulation.
  3. Study the simulation tools and methods used for development and analysis of performance in the field.

 • Filters of some sort are essential to the operation of most electronic circuits. It is therefore in the interest of anyone involved in electronic circuit design to have the ability to develop filter circuits capable of meeting a given set of specifications. Unfortunately, many in the electronics field are uncomfortable with the subject, whether due to a lack of familiarity with it, or a reluctance to grapple with the mathematics involved in a complex filter design.

 • - Learning of radiation curves of dipole antennas and patch.
  - Understanding of the terms: electric field polarization, E-plane, H-plane.
  - Hardware implementation of dipole antennas ans patch.
  - Measuring antennas radiation curves.